Extra Årsmöte 2024-05-23

Föreningarna i Östra Svealands Bågskytteförbund kallas härmed till ett extra årsmöte Tid: Torsdagen 2024-05-23 kl 19.00 Plats: Teams (möteslänk skickas till anmälda deltagare innan mötet) Handlingar: se nedan, uppdateras löpande Agenda: Sedvanliga...

Nyhetsbrev Mars 2024

Årets andra nyhetsbrev har skickats till alla klubbar via epost. Men man kan också läsa det här: ÖSBF Nyhetsbrev Mars 2024  

Årsmöte 2024 (uppdaterad)

Föreningarna i Östra Svealands Bågskytteförbund kallas härmed till årsmöte Tid: Söndagen 2024-03-10 kl 13.00 Plats: Södertälje BF:s lokaler i Södertälje Handlingar: Handlingarna har skickas ut samt kan laddas ned (se nedan, uppdateras löpande). Svenska...

Digital träff 6 februari (Nytt datum)

Styrelsen har bjudit in till två digitala träffar i januari för en stunds information och samtala kring några aktuella frågor. Pga en Snackis som förbundet anordnade, så flyttades det andra tillfället en vecka framåt. Tisdag 6 februari kl 19.00 Onsdag 24 januari kl...

Nyhetsbrev Januari 2024

Årets första nyhetsbrev har skickats till alla klubbar via epost. Men man kan också läsa det här: ÖSBF Nyhetsbrev Januari 2024  

Pin It on Pinterest