Nyhetsbrev April 2024

Ett nytt Nyhetsbrev har skickats till alla klubbar via epost. Men man kan också läsa det här: Informationsbrev ÖSBF 2024 apr  

Digital träff 15 och 21 maj: Ungdomsverksamhet

Styrelsen bjuder in till  två digitala träffar i maj för samtala om hur man kan utveckla ungdomsverksamheten i klubbarna. Onsdag 15 maj kl 19.00 Tisdag 21 maj kl 19.00 Önskar man delta men saknar länk till mötet: Använd formuläret för att få möteslänken:...

Extra Årsmöte 2024-05-23

Föreningarna i Östra Svealands Bågskytteförbund kallas härmed till ett extra årsmöte Tid: Torsdagen 2024-05-23 kl 19.00 Plats: Teams (möteslänk skickas till anmälda deltagare innan mötet) Handlingar: se nedan, uppdateras löpande Agenda: Sedvanliga...

Nyhetsbrev Mars 2024

Årets andra nyhetsbrev har skickats till alla klubbar via epost. Men man kan också läsa det här: ÖSBF Nyhetsbrev Mars 2024  

Årsmöte 2024 (uppdaterad)

Föreningarna i Östra Svealands Bågskytteförbund kallas härmed till årsmöte Tid: Söndagen 2024-03-10 kl 13.00 Plats: Södertälje BF:s lokaler i Södertälje Handlingar: Handlingarna har skickas ut samt kan laddas ned (se nedan, uppdateras löpande). Svenska...

Pin It on Pinterest