Till att börja med inbjuder distriktet till tre utbildningstillfällen för domare. En för nya domare 21/2. Två tillfällen för domaruppfräschningar för befintliga domare är också planerade då de digitala utbildningarna inte gäller längre som förnyelse efter årsskiftet 2022/23. Det första tillfället är 25/1 och det andra är 30/3. Fler tillfällen kommer att komma. Alla utbildningarna hålls i Södertälje. 

Utbildningarna ligger i resultatdatabasen och kommer även att läggas på hemsidan och skickas i separat mail. Anmälan kommer att göras via mail.

Johan som är distriktets utbildningsansvariga har varit på en tränarutbildning hos World Archery i Lausanne under 7 dagar i oktober och blev där diplomerad nivåer 1 instruktör. Kursen bestod av 15 deltagare från olika länder där teori blandades med en hel massa praktiska övningar där erfarenheter delades frisiskt mellan deltagare och ledarna. Denna kurs var också ett startskott för den nya nivå 1 utbildning för blivande instruktörer som är rejält omgjord från tidigare upplägg där betydligt mer plats ges åt praktiska övningar än tidigare. Johan har även deltagit på domarinstruktörskonferens där samtliga domarutbildare i landet deltog. Vi lade även där mycket tid på praktik och tolkningar av regler samt planering inför framtiden.

Pin It on Pinterest