Föreningarna i Östra Svealands Bågskytteförbund kallas härmed till ett extra årsmöte

  • Tid: Torsdagen 2024-05-23 kl 19.00
  • Plats: Teams (möteslänk skickas till anmälda deltagare innan mötet)
  • Handlingar: se nedan, uppdateras löpande

Agenda:

Sedvanliga formaliapunkter och endast en beslutspunkt angående val av valberedning: 3 ledamöter varav en sammankallande

OBS!!!

En förutsättning för att vi skall kunna välja en valberedning är att nominerade och tillfrågade kandidater är namngivna innan mötet.
Skicka era kandidater till någon i styrelsen senast 12 maj.

Meddela att ni deltar och skicka fullmakten senast 19 maj till: info@osbfbagskytte.se

Välkomna!

 

Handlingar till årsmötet 2024:

Pin It on Pinterest